Forsorgen – et samfundsbillede

For nogle uger siden var der en artikelserie på Information om “De Glemte Børn”. Børn, som havde været en del af den offentlige forsorg tilbage i 50’erne, 60’erne og 70’erne. Jeg vil ikke sige, jeg blev chokeret, for jeg vidste godt, at forholdene ikke havde været lige gode alle steder inden for det offentlige. Men jeg var faktisk ikke klar over, at det havde været så ekskluderende og frihedsberøvende, som det var. Tvangssterilisation, afstraffelse, dyrisk opdragelse. Børnene havde det forfærdeligt!

Forsorgssystemet var i Danmark ikke specielt humant indrettet. En person, der aktivt kæmpede for bedre vilkår inden for børneforsorg, var Peter Sabroe. Politiker, meningsmand og menneskerettighedsforkæmper. Desværre døde han en tragisk død i en togulykke – en alt for tidlig bortgang. Han var aktivt med til at rejse sag mod den berygtede Fru Edle Brandsholm, som var forestander på pigehjemmet, Hebron. Hun var anklaget for adskilige ting; bl.a. vold og upassende intim adfærd mod pigerne, et “unaturligt” forhold til sin ansatte lærerinde, Frk. Thorup, og så gik der solide – og uafkræftede – rygter om, at hun var hermafrodit! Det kommer sig sikkert af, at hun havde et særdeles maskulint  udseende. Sabroe stegte hende! Og hun blev forflyttet. Desværre kom der – så vidt jeg ved – ikke nogen egentlig domfældelse. Der er tilmed lavet et film om Sabroe. “Kampen mod Uretten” – den er værd at se!

Edle Brandsholm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s