Category Archives: Danmark

Fiskerne

Kan I huske TV-serien fra 70’erne? Den om fiskerne vesterfra, som bosætter sig ved Limfjorden i Nordjylland i håb om bedre vilkår. Den er baseret på den berømte forfatter, Hans Kirks bog af samme navn. Helt reelt giver den et fantastisk billede af tiden imkring 1920, hvor der skete et religiøst sammenstød i Danmark. Indre Mission, en højre-fundamentalistisk gren af kristendommen, vs. Grundtvigtianismen, en midterorienteret og mere fri retning. Indre Mission opstod oprindeligt som en modreaktion på  den efterhånden “løsslupne” midter-kristendom. Den var især fremherskende i Vestjylland. For Indre Mission var synden i højsædet. Med dette overfokus på synden, kom den til at farve alle livets aspekter, hvilket fremkaldte et til tider meget sort/hvidt menneske- og livssyn. Der opstod et næsten hadlignende forhold til grundtvigtianerne, som ikke gik af vejen for både kortspil og dans. I TV-serien bliver tingene naturligvis også skildret meget sort/hvide. Det kommer sig af, at forfatteren, Hans Kirk, var rendyrket kommunist. Han havde et helt reelt grundlag for at forfatte bogen om Fiskerne, da hans far var ud af en vestjysk, Indre Missionsk fiskerfamilie. På den måde blev bogen et forsøg på skildre den selvmodsigende opførsel, som til tider herskede i Missions-kredsene. Serien er et utroligt interessant indblik i dansk religionshistorie!

Fiskerne

Advertisements

Forsorgen – et samfundsbillede

For nogle uger siden var der en artikelserie på Information om “De Glemte Børn”. Børn, som havde været en del af den offentlige forsorg tilbage i 50’erne, 60’erne og 70’erne. Jeg vil ikke sige, jeg blev chokeret, for jeg vidste godt, at forholdene ikke havde været lige gode alle steder inden for det offentlige. Men jeg var faktisk ikke klar over, at det havde været så ekskluderende og frihedsberøvende, som det var. Tvangssterilisation, afstraffelse, dyrisk opdragelse. Børnene havde det forfærdeligt!

Forsorgssystemet var i Danmark ikke specielt humant indrettet. En person, der aktivt kæmpede for bedre vilkår inden for børneforsorg, var Peter Sabroe. Politiker, meningsmand og menneskerettighedsforkæmper. Desværre døde han en tragisk død i en togulykke – en alt for tidlig bortgang. Han var aktivt med til at rejse sag mod den berygtede Fru Edle Brandsholm, som var forestander på pigehjemmet, Hebron. Hun var anklaget for adskilige ting; bl.a. vold og upassende intim adfærd mod pigerne, et “unaturligt” forhold til sin ansatte lærerinde, Frk. Thorup, og så gik der solide – og uafkræftede – rygter om, at hun var hermafrodit! Det kommer sig sikkert af, at hun havde et særdeles maskulint  udseende. Sabroe stegte hende! Og hun blev forflyttet. Desværre kom der – så vidt jeg ved – ikke nogen egentlig domfældelse. Der er tilmed lavet et film om Sabroe. “Kampen mod Uretten” – den er værd at se!

Edle Brandsholm